Home | Online Enqute | Nieuwsbrief Manager | CMS Websites |  Login

info@emailworks.nl   

Onderzoek
Home
Functionaliteit
Ouderavonden
Webformulieren
Demo
FAQ
Support
Prijzen
Contact

Wat is het
Verschil Website
Verschil Outlook
Onderzoek
Voordelen
Testimonials

Onderzoek

E-mail gebruik ouders

  • Ouders hebben e-mail: Onderzoek (uit 2003!) leert ons dat meer dan 90% van de ouders (beneden de 50 jaar) een Internet aansluiting heeft. 33% van de huishoudens heeft zelfs breedband. Uit ander onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met kinderen, dit percentage zelfs 90% is.  Deze percentages stijgen elk jaar. Dus k de ouders van w leerlingen beschikken over Internet en lezen dus e-mail!
  • Ouders lezen e-mail: Ouders die werken, lezen in nagenoeg alle gevallen e-mail. Ouders die niet werken, maar wel kinderen hebben, hebben thuis in bijna alle gevallen een PC en e-mail (hebben we net gezien). E-mail vormt steeds meer een integraal onderdeel van onze samenleving. Scholen beginnen dit nu ook langzaam te ervaren.
  • Allochtone ouders en e-mail: Gemiddeld genomen heeft en leest deze groep minder e-mail dan autochtone ouders. Uitzonderingen daargelaten. Uit recent onderzoek  is bijvoorbeeld gebleken dat 7 van de 8 Marokkaanse jongeren een PC thuis hebben staan. Tweederde van deze jongeren hebben toegang tot Internet.

In het algemeen heeft het niet zozeer te maken met het feit of het kind van autochtone of allochtone afkomst is, maar heeft het meer te maken met de gewichtsklasse van de kinderen. Hoe lager de klasse, des te lager zal het aandeel email zijn.

Hoe onderzoekt u als school het e-mailgebruik van ouders?

Een heel eenvoudige en snelle manier is om bij de deur van de klas een lijst op te hangen met de namen van de kinderen. Achter deze namen zet u 2 kolomen met als kolomtekst: "email ja/nee" Een ouder die zijn/haar kind op komt halen hoeft nu alleen een kruisje te zetten in de juiste kolom achter de naam van hun kind. U weet op deze manier heel snel hoe groot het percentage e-mail is.

Nog meer relevante onderzoeken:

  • CBS: Slechts 9 procent van de Nederlanders heeft thuis geen internet (2008)
  • 96 procent van alle jongeren beschikt over internettoegang (2005)