Home |  Scholen | Online Enquête | CMS Websites | Login

info@emailworks.nl   

Full service
Home
Specificaties
Self service
Full service
Webformulieren
Demo
Prijzen
Support
Contact

 

Full service

De Emailworks Online Enquête full service bestaat uit een zevental stappen. Hierbij hoeft u alleen de vragenlijst en de uitnodigingsbrief samen te stellen. De rest wordt volledig voor u verzorgd.

1. Ontwikkeling van de enquête template
Op basis van uw website ontwikkelen wij een template, dat als basis dient voor de vragenlijst. Indien gewenst kunnen wij ook de e-mailuitnodiging aanpassen aan uw huisstijl

2. Realisatie van de enquête
U stuurt uw volledige vragenlijst in een Word-bestand naar ons. Wij zetten de vragenlijst om in online enquête in uw huisstijl. Wi zullen u eerst een preview laten zien alvorens wij de online enquête zullen verzenden.

3. Verzenden van de uitnodigingen via e-mail
Zodra de online enquête is goedgekeurd zullen wij op het afgesproken tijdstip de (gepersonaliseerde) uitnodiging aan uw klanten versturen. Deze uitnodiging bevat een link naar de enq
uête die bij ons gehost is.

4. Opslag van de respons in de online database
De antwoorden van de respondenten worden automatisch opgeslagen in de online database. Ook kan een respondent er voor kiezen om niet mee te werken aan de enquête. De respondent kan dit via een link aangeven.

5. Herhalings e-mail
Niet iedereen zal meteen antwoorden. Automatisch wordt bijgehouden wie wel en wie niet gereageerd heeft. Aan de mensen die nog niet gereageerd hebben, kan opnieuw verzoek gedaan worden om alsnog de enquête in te vullen.

6. Bijhouden van de voortgang
U bent als gebruiker in staat in te loggen en de voortgang van de enquête real time te volgen.

7. Resultaten
Na afloop wordt de respondsdata in een Excel-bestand alsmede in een grafisch overzicht naar u verzonden. Het Excel bestand kunt u gebruiken voor uitgebreide analyses in Excel of met statistische programma’s (bijv. SPSS).