Home |  Scholen | Online Enquête | Nieuwsbrief Manager | CMS Websites | Login

info@emailworks.nl   

Specificaties
Home
Specificaties
Self service
Full service
Webformulieren
Demo
Prijzen
Support
Contact

 

Specificaties

Algemeen

Via onze webbased applicatie kunt u eenvoudig vragen opstellen en deze versturen naar uw doelgroep. Onze enquête of survey tool heeft de volgende opties:

Mogelijkheid tot het:

 • Kopieren van bestaande enquêtes
 • Maken van titel voor elke enquête
 • Toevoegen van titels aan elke pagina van een enquête
 • Toevoegen van instructies aan elke pagina van een enquête
 • Het specificeren van start en eind datums
 • Maken van ongelimiteerd aantal vragen per enquête
 • Ongelimiteerd aantal antwoorden per vraag
 • Maken van een enkele pagina of meerdere pagina's tellende enquête's
 • Op elke moment beëindigen van een enquête

Geavanceerde enquête mogelijkheden

 • Ongelimiteerd aantal vragen bewaren voor het hergebruiken van vragen
 • Optioneel vermelden van pagina nummers boven aan elke pagina
 • Verplaatsen van vragen binnen een enquête
 • Verplaatsen van complete pagina's binnen een enquête
 • Laten zien van een statusbalk voor de respondent
 • Laten zien van status in de vorm van bijv. (pag. 3 of 4)
 • Na het afsluiten van een enquête kan de respondent geredirect worden naar een specifieke webpagina
 • Na het voortijdig afsluiten van een enquête kan de respondent geredirect worden naar een specifieke webpagina
 • Mogelijkheid tot het uitvoeren van een query die gerelateerd is aan het antwoord van een respondent
 • Mogelijkheid tot het verwerken van cookie data die gerelateerd is aan het antwoord van een respondent
 • Mogelijkheid tot het nummeren van vragen per pagina of per enquête
 • Mogelijkheid tot het beperken van het aantal keer dat een respondent mag deelnemen
 • Mogelijkheid tot het beperken van het aantal keer dat enquête afgenomen wordt
 • Specificeer het aantal dagen dat een antwoord gewijzigd mag worden
 • Mogelijkheid tot het toewijzen van een beheer e-mail adres aan een enquête

Enquête Look and Feel

 • Mogelijkheid tot het specificeren van een HTML kop- en voettekst
 • Mogelijkheid tot het creëren van een ongelimiteerd aantal templates
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van logo's
 • Mogelijkheid tot het kiezen van lettertype, grootte, kleur en weergave van alle teksten in de enquête
 • Mogelijkheid tot het kiezen van alle kleuren in een enquête
 • Mogelijkheid tot het weergeven van een omlijning (border) voor elke enquête
 • Mogelijkheid tot het gebruiken van tekst of knoppen voor de navigatie
 • Mogelijkheid tot het kiezen voor uitlijning binnen de browser

Enquête beeindigings opties

 • Voer een actie uit of laat een boodschap zien als een respondent klaar is met de enquête
 • Redirect de respondent naar een specifieke URL nadat deze klaar is
 • Mogelijkheid tot het laten zien van de resultaten
 • De browser sluiten
 • Mogelijkheid tot het verzenden van een e-mail als er een enquête afgenomen is

Resultaten

 • Mogelijkheid tot het filteren van de resultaten aan de hand van datum reeksen
 • Deel de resultaten via e-mail met een ongelimiteerd aantal e-mailadressen
 • Mogelijkheid tot het filteren van een enquête resultaat op vragen en antwoorden
 • Mogelijkheid tot het filteren van een enquête resultaat op basis van respondent kenmerken
 • CSV/Excel data export in ruw formaat
 • CSV/Excel data export met individuele antwoorden per regel
 • CSV/Excel data export in een SPSS compatibel formaat
 • Rapportage van het aantal afgenomen enquêtes
 • E-mail list informatie wordt gepresenteerd in een gedetailleerd rapport voor antwoorden op e-mailberichten
 • Alle verborgen data velden worden gepresenteerd in het gedetailleerde rapport
 • Mogelijkheid tot het kenmerken van respondenten eigen antwoorden in het overzichts rapport
 • Beveiligingsniveau's voor het bekijken van rapporten
 • Eigenaren van een enquête kunnen elke antwoord wijzigen
 • Vragen kunnen een alias krijgen voor een overzichtelijke rapportage
 • Grafische rapportage met staafdiagrammen
 • Mogelijkheid tot het filteren van rapporten op de gehele enquête, enkele pagina of een enkele vraag
 • Rapportage van (het aantal) respondenten die vragen hebben overgeslagen
 • Samenvatting van alle antwoorden
 • Lijst van alle individuele antwoorden
 • Mogelijkheid van het zien van elk individueel antwoord
 • Mogelijkheid tot het verwijderen van elk individueel antwoord

Veiligheid

 • Mogelijkheid tot het limiteren van respondenten op basis van IP adressen
 • Mogelijkheid tot het aanpasbaar zijn van een antwoord door de respondent zelf
 • Mogelijkheid tot het toelaten van enkele of meerdere keren laten invullen van een enquête per respondent
 • Mogelijkheid tot het laten inloggen van een respondent voordat deze kan deelnemen aan een enquête
 • Mogelijkheid tot het openbaar laten zijn van de resultaten
 • Mogelijkheid tot het openbaar laten zijn van de resultaten voor een selecte groep respondenten

Soorten vragen

 • 14 standaard vraagsoorten
 • 7 geavanceerde vraagsoorten (zoals matrix, constante som,
  ranking en meer)
 • 3 verborgen vraagsoorten (querystring, sessie en cookie)
 • Answer piping (betrek vorige antwoorden in de tekst van een volgende vraag)
 • Mogelijkheid tot het weergeven van vragen in een willekeurige volgorde
 • Aangeven of een vraag verplicht ingevuld dient te worden
 • Mogelijkheid tot het aangeven van een initieel standaard antwoord (die weer gewijzigd kan worden door de respondent)
 • Mogelijkheid tot het aangeven van minimale en maximale aantal antwoorden op een vraag
 • Controle op e-mail adresvelden (validatie)
 • Aangeven van het maximaal aantal karakters die respondenten mogen gebruiken
 • Mogelijkheid tot het aangeven van een set van voorgedefinieerde antwoorden voor vele soorten vragen
 • Mogelijkheid tot het aangeven van kolom breedte en layout voor de matrixvragen

Vraagsoorten

 • Matrix - Een vraag per regel (Radio buttons)
 • Matrix - Meerdere antwoorden per regel (Checkboxes)
 • Matrix - Meerdere antwoorden per regel (Textboxes)
 • Matrix - Rating Scale (Numeriek)
 • Constant Sum (opgeteld dient een rating aan een bepaalde waarde te voldoen)
 • Ranking (waardebepaling)
 • Open Eind - Eén of meer regels
 • Datum
 • Koptekst
 • Horizontale lijn
 • HTML
 • Image
 • Mededeling
 • Meerdere antwoorden - Checkboxes
 • Nummer
 • Eén antwoord - drop down
 • Eén antwoord - optie buttons
 • Open eind - opmerkingen box
 • Open eind - één regel
 • True/False
 • Yes/No

Pagina voorwaarden

 • Mogelijkheid tot het definieren van pagina voorwaarden voor elke pagina (onder welke voorwaarde verschijnt de volgende vraag)
 • Meerdere voorwaarden per pagina
 • 10 logische operators voor pagina voorwaarden
 • Groep voorwaarden teneinde krachtige AND/OR logic te creëren

Pagina Conditie Operators

 • Greater Than
 • Less Than
 • Greater Than or Equal To
 • Less Than or Equal To
 • Equals
 • Not Equal
 • Contains
 • Does Not Contain
 • Provided an Answer
 • Did Not Provide an Answer

User Management

 • Management console voor administrators
 • Import van respondenten (e-mailadressen)
 • 3 zelf te definieren velden per respondent
 • Mogelijkheid tot het creëren van een onbeperkt aantal respondenten
 • Mogelijkheid tot het creëren, aanpassen en verwijderen van respondenten
 • Mogelijkheid voor elke respondent om zijn/haar gegevens aan te passen

Enquête verzenden

 • Standaard functionaliteit voor het verzenden van uitnodigingen per e-mail
 • Creëer en organiseer ongelimiteerd aantal verzendlijsten
 • Geavanceerde e-mail verzendlijst management
 • Mogelijkheid tot het verzenden van e-mail berichten aan verzendlijsten of geregistreerde respondenten
 • Mogelijkheid tot het verzenden van opvolg e-mails aan respondenten die nog niet gereageerd hebben
 • Mogelijkheid tot het exporteren van verzendlijsten
 • Mogelijkheid tot het volgen van de reacties op alle verzonden e-mail
 • Mogelijkheid tot het verzenden naar een selectie van de verzendlijst
 • Mogelijkheid voor een respondent om een enquête te weigeren
 • Mogelijkheid tot het verzenden van mail in standaard text of HTML formaat
 • Mogelijkheid tot het genereren van een link naar een enquête
 • Deze link kan geplakt worden in uw website of mail
 • Mogelijkheid tot het genereren van een popup enquête link