Home |  Scholen | Online Enquête | CMS Websites | Login

info@emailworks.nl   

Webformulieren
Home
Specificaties
Self service
Full service
Webformulieren
Demo
Prijzen
Support
Contact

 

Andere toepassingen

Webformulieren

Met behulp van Emailworks Online Enquête kunt u heel eenvoudig formulieren aanmaken en de responses hiervan verwerken. Enkele voorbeelden:

  • opgave formulier voor eenmalige activiteiten (zie demo Efteling)
  • aanmeld formulier voor instanties, scholen, stichtingen, etc. (zie demo)
  • meedoen aan een prijsvraag (voorbeeld)
  • integratie in uw website (voorbeeld)

De responses op de webformulieren kunnen worden geëxporteerd naar een Excel bestand. Geen losse emailtjes meer!

 

Losse papieren formuliertjes

Voor scholen betekent dit bijvoorbeeld dat er geen briefjes meer hoeven worden gemaakt en weer ingezameld en verwerkt. U verstuurt een email aan de ouders en de reponses worden automatisch verwerkt in een Excel bestand. Ook een herinnerings-email aan iedereen die nog niet geantwoord hebben, is een standaard mogelijkheid.